Wetsvoorstel 33605-IXB - 15 mei 2013

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aannemen (decharge verleend met uitzondering van de PVV, D66 en de SP)
Stemmen - zonder stemming aannemen
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Leveren inbreng
Rapport Algemene Rekenkamer
Jaarverslag
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]