Wetsvoorstel 33400-F - 18 september 2012
Indiener: Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 5 februari 2013
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Leveren inbreng
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)