Wetsvoorstel 33400-C - 18 september 2012

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 20 december 2012
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)