Wetsvoorstel 33294 - 8 juni 2012

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 30 oktober 2012
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Motie
Amendement
Amendement
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)