Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 31 mei 2012
Status: Aangenomen
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd