Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 29 januari 2013
Status: Aangenomen
Brief regering
Nota van wijziging
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement
Amendement
Motie
Motie
Motie
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Controversieel - afvoeren van lijst van controversiƫle onderwerpen (plenair)
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport