Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 5 februari 2013
Status: Aangenomen
Verslag van een werkbezoek
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Behandelen [geen Parlisproces]
Controversieel - afvoeren van lijst van controversiële onderwerpen (plenair)
Controversieel - controversieel verklaren (plenair)
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Voorstel van wet