Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 22 december 2011
Status: Aangenomen
Amendement
Stemmen - aangenomen
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]