Stemming

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

100,0 %
0,0 %


SP

SGP

PVV

VVD

CU

D66

CDA

PvdD

PvdA

GL