Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Niet controversieel verklaren
Brief regering
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Advies Raad van State en reactie van de indiener(s)
Brief lid / fractie
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)