Kamerstuk 33068-9

Brief van de leden Piri en Ceder inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Dossier: Voorstel van wet van de leden Piri en Ceder tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 houdende versterking van de positie van in Nederland gewortelde minderjarige vreemdelingen

Gepubliceerd: 13 mei 2022
Indiener(s): Don Ceder (CU), Kati Piri (PvdA)
Onderwerpen: immigratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33068-9.html
ID: 33068-9

Nr. 9 BRIEF VAN DE LEDEN PIRI EN CEDER

Ontvangen 13 mei 2022

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Hierbij delen wij u mede dat wij de verdediging van dit initiatief van de uit de Kamer vertrokken leden Samsom en Voordewind overnemen.

Piri Ceder