Gepubliceerd: 27 februari 2012
Indiener(s): Diederik Samsom (PvdA)
Onderwerpen: immigratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33068-4.html
ID: 33068-4

Nr. 4 BRIEF VAN HET LID SAMSOM

Ontvangen 27 februari 2012

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Hierbij deel ik u mede dat naar aanleiding van het vertrek uit de Kamer van het lid Spekman dit initiatiefvoorstel in het vervolg zal worden verdedigd door het lid Samsom.

Samsom