Wetsvoorstel 33017 - 27 september 2011

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 5 juli 2012
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Controversieel - afvoeren van lijst van controversiële onderwerpen (plenair)
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
Controversieel - afvoeren van lijst van controversiële onderwerpen (plenair)
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
In handen van commissie stellen (algemeen)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Agenderen – hoorzitting/rondetafelgesprek
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport