Wetsvoorstel 33000-IIA - 20 september 2011
Indiener: Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 22 december 2011
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Stemmen - uitstellen
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - feitelijke vragen
In handen van commissie stellen (algemeen)