Wetsvoorstel 33000-F - 20 september 2011
Indiener: Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 22 december 2011
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Stemmen - uitstellen
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Leveren inbreng
Inbreng - feitelijke vragen
In handen van commissie stellen (algemeen)