Wetsvoorstel 32874 - 2 september 2011

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen
Besluitenlijst 2011A02364
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 8 november 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 32874-5

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

23 november 2011

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)