Wetsvoorstel 32710-XIII - 18 mei 2011
Indiener: Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Zonder stemming aangenomen
Stemmen - zonder stemming aannemen
Behandelen [en afdoen]
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Rapport Algemene Rekenkamer
Jaarverslag
Inbreng - feitelijke vragen
Agenderen - wetgevingsoverleg