Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden
LVIS - inititiatiefwet rondgezonden, gepubliceerd & RvS
Stemmen - zonder stemming aannemen
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
Ter informatie
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)