Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbreng feitelijke vragen geleverd op 2 december 2010
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Stemmen - zonder stemming aannemen
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Leveren inbreng