Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 26 april 2011
Status: Aangenomen
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Brief regering
Aanmelden voor plenaire behandeling
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport