Wetsvoorstel 32500-D - 21 september 2010

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 16 december 2010
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Leveren inbreng
Agenderen - wetgevingsoverleg
In handen van commissie stellen (algemeen)