Wetsvoorstel 32133 - 14 september 2009

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 19 november 2009
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Nota van wijziging
Behandelen [en afdoen]
Nota van wijziging
Behandelen [en afdoen]
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd