Wetsvoorstel 32130 - 14 september 2009

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 19 november 2009
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Amendement
Amendement
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Behandelen [en afdoen]
Nota van wijziging
Behandelen [en afdoen]
Amendement
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Behandelen [geen Parlisproces]
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport