Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 15 december 2009
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Agenderen - stemmingen
Behandelen [en afdoen]
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Leveren inbreng
Aanmelden voor plenaire behandeling
Inbreng - feitelijke vragen
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)