Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 15 december 2009
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Aanmelden voor plenaire behandeling
Inbreng - feitelijke vragen
In handen van commissie stellen (algemeen)