Stemming

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2010

100,0 %
0,0 %


CU

SGP

D66

PVV

VVD

Verdonk

PvdD

GL

SP

PvdA

CDA