Stemming

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2010

100,0 %
0,0 %


CDA

GL

PVV

Lid-Verdonk

SGP

PvdD

CU

PvdA

SP

D66

VVD