Wetsvoorstel 31924-X - 20 mei 2009

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen
Brief regering
Brief regering
Stemmen - zonder stemming aannemen
Motie
Motie
Behandelen [en afdoen]
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Nota van verbetering
Leveren inbreng
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Memorie van toelichting
Rapport Algemene Rekenkamer
Brief regering