Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 30 juni 2009
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Nota van verbetering
Brief regering
Agenderen - stemmingen
Behandelen [en afdoen]
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
In handen van commissie stellen (algemeen)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport