Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 19 mei 2009
Status: Aangenomen
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [en afdoen]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport