Stemming

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

92,0 %
8,0 %


SP

PvdD

PVV

GL

SGP

Verdonk

D66

CDA

CU

PvdA

VVD