Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 2 oktober 2008
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Behandelen [en afdoen]
Stemmen - aangenomen
Agenderen - plenair debat
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Aanmelden voor plenaire behandeling