Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 15 maart 2011
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Controversieel - controversiƫle status behouden (commissie)
Controversieel - controversieel verklaren (plenair)
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport