Stemming

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met verlening aan de notaris van bevoegdheden in verband met gemeenschappelijke verzoeken tot echtscheiding en tot ontbinding van een geregistreerd partnerschap

68,7 %
31,3 %


CU

GL

CDA

PVV

VVD

PvdA

PvdD

D66

SGP

SP