Wetsvoorstel 31393 - 20 maart 2008
Indiener: Ank Bijleveld (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 18 november 2008
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Agenderen - stemmingen
Behandelen [en afdoen]
Agenderen - plenair debat
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Memorie van toelichting
Voorstel van wet