Wetsvoorstel 31393 -
Wijziging Gemeentewet (afschaffen raadplegend burgemeestersreferendum)
Indiener:

Tijdlijn