Wetsvoorstel 31375 -
Wijziging Wmo i.v.m. bekostiging gemeentelijk beleid huishoudelijke verzorging
Indiener:

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 20 mei 2010
Status: Plenaire behandeling heeft plaatsgevonden op 18 mei 2010
Nota van wijziging