Stemming

Voorstel van wet van het lid Leijten tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om de bekostiging van het gemeentelijk beleid op het terrein van de huishoudelijke verzorging door middel van specifieke uitkeringen te laten plaatsvinden

51,3 %
48,7 %


D66

CDA

SGP

PVV

CU

SP

VVD

PvdA

Verdonk

GL

PvdD