Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 10 maart 2009
Status: Aangenomen
Nota van verbetering
Besluit
Besluit
Besluit
Amendement
Besluit
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Besluit
Besluit
Besluit
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Besluit
Besluit
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)