Stemming

Voorstel van wet van de leden Vermeij, Koopmans en Neppérus tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling voor herstel van gebreken in een besluit hangende beroep bij de bestuursrechter (Wet bestuurlijke lus Awb)

100,0 %
0,0 %


D66

GL

SP

VVD

PvdD

CDA

PvdA

PVV

CU

SGP

Verdonk