Stemming

Voorstel van wet van de leden Vermeij, Koopmans en Neppérus tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling voor herstel van gebreken in een besluit hangende beroep bij de bestuursrechter (Wet bestuurlijke lus Awb)

100,0 %
0,0 %


GL

SP

VVD

PvdD

CDA

CU

SGP

PVV

D66

PvdA

Verdonk