Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 3 juli 2012
Status: Aangenomen
Nota van wijziging
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)
Advies Raad van State en reactie van de indiener(s)