Wetsvoorstellen

Titel
Dossier nr.
Status
Indiener (partij)
Indiener (persoon)
Betrokkenen

1980 wetsvoorstellen gevonden
Recent behandeld

Alle
8 maart 2017
27859
19 oktober 2018
26834
None
22159