Stemming

Motie van het lid Tielen c.s. over een onderzoek naar de wenselijkheid van een bestuurlijke boete voor het onvoldoende invullen van de zorgplicht

98,0 %
2,0 %


SGP

PVV

SP

FVD

D66

JA21

VVD

CU

BBB

NSC

DENK

GroenLinks-PvdA

PvdD

Volt

CDA


Nr. 19 MOTIE VAN HET LID TIELEN C.S.

Voorgesteld 21 maart 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Nederlandse Zorgautoriteit handhavend op moet treden indien zorgverzekeraars hun zorgplicht niet nakomen;

constaterende dat uit recent onderzoek blijkt dat zorgverzekeraars hun zorgplicht beter uit kunnen voeren;

van mening dat een goede werking van het zorgstelsel afhankelijk is van het nakomen van de zorgplicht en van strikte handhaving, maar dat dit nu in onvoldoende mate en te voorzichtig gebeurt;

verzoekt de regering om naast het huidige handhavingsinstrumentarium van de NZa de wenselijkheid en mogelijkheid te onderzoeken om een bestuurlijke boete op te kunnen leggen bij het onvoldoende invullen van de zorgplicht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tielen

Daniëlle Jansen

Claassen


Motie van het lid Tielen c.s. over een onderzoek naar de wenselijkheid van een bestuurlijke boete voor het onvoldoende invullen van de zorgplicht

2024-03-21
Dossier: 36357
Indiener(s): Daniëlle Jansen (NSC), Judith Tielen (VVD), René Claassen (PVV)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36357-19.html