Stemming

Amendement van het lid Daniëlle Jansen over het toezicht op het verbod op verkoop van tabakswaren in de horeca

68,7 %
31,3 %


SP

CDA

FVD

CU

PVV

PvdD

NSC

Volt

D66

DENK

SGP

JA21

GroenLinks-PvdA

BBB

VVD


Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID DANIËLLE JANSEN

Ontvangen 21 maart 2024

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel B, wordt het voorgestelde tweede lid als volgt gewijzigd:

1. Aan onderdeel a wordt toegevoegd «of».

2. Onderdeel b vervalt.

II

In Artikel I, onderdeel C, onder 3, vervalt in het voorgestelde tweede lid onderdeel b.

III

Na Artikel I, onderdeel C, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ca

Aan artikel 41 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. In afwijking van het eerste lid zijn met het toezicht op naleving van het verbod, bedoeld in de artikelen 14, tweede lid, en 15, eerste lid, voor zover het tabaksproducten en aanverwanten producten in de zin van de Tabaks- en rookwarenwet betreft, de op grond van artikel 13 van die Wet aangewezen ambtenaren of andere personen belast.

Toelichting

In verband met de helderheid en eenduidigheid wordt het wenselijk geacht niet in de Alcoholwet expliciet toe te staan wat in de Tabaks- en rookwarenwet verboden wordt. De indiener stelt daarom voor de in onderdeel B en onderdeel C voorgestelde uitzonderingen ten aanzien van tabaksproducten en aanverwante producten te laten vervallen. Om geen onduidelijkheid te laten bestaan in het toezicht, wordt in artikel 41 vastgesteld dat de NVWA op grond van de Tabaks- en rookwarenwet belast is met het toezicht op het verbod op van tabaksproducten in de horeca.

Daniëlle Jansen


Amendement van het lid Daniëlle Jansen over het toezicht op het verbod op verkoop van tabakswaren in de horeca

2024-03-21
Dossier: 36357
Indiener(s): Daniëlle Jansen (NSC)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36357-16.html