Stemming

Motie van het lid Westerveld over de mogelijkheiden onderzoeken om jongeren die niet studeren recht te geven op een vergelijkbaar bedrag als studenten

26,0 %
74,0 %


SGP

CU

JA21

Omtzigt

Fractie Den Haan

PvdD

PVV

GL

FVD

Groep Van Haga

BBB

PvdA

VVD

BIJ1

SP

CDA

DENK

Volt

D66


Nr. 21 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD

Voorgesteld 15 februari 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de ongelijkheid toeneemt, zowel tussen als binnen generaties;

constaterende dat mensen die niet hebben gestudeerd hun leven lang op achterstand staan: dat ze gemiddeld twee keer zo weinig verdienen, zeven jaar korter leven en een nog slechtere positie hebben op de woningmarkt dan leeftijdsgenoten;

constaterende dat de ongelijkheid tussen jongeren die studeren en jongeren die niet studeren met de herinvoering van de basisbeurs groter wordt;

verzoekt de regering om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om ook jongeren die niet studeren recht te geven op een vergelijkbaar bedrag als studenten, bijvoorbeeld in de vorm van een startkapitaal van € 10.000,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld


Motie van het lid Westerveld over de mogelijkheiden onderzoeken om jongeren die niet studeren recht te geven op een vergelijkbaar bedrag als studenten

2023-02-15
Dossier: 36229
Indiener(s): Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36229-21.html