Stemming

Amendement van het lid Maatoug c.s. over het niet kwalificeren van een nultarief als een naar winst of inkomen geheven belasting

42,7 %
57,3 %


CDA

Volt

PvdA

PvdD

PVV

Fractie Den Haan

Omtzigt

FVD

SGP

JA21

SP

D66

BBB

VVD

DENK

GL

CU

Groep Van Haga

BIJ1


Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID MAATOUG C.S.

Ontvangen 9 november 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan het in artikel I, onderdeel A, voorgestelde artikel 8ba worden, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een puntkomma, twee onderdelen toegevoegd, luidende:

c. een naar de winst geheven belasting:

een naar de winst geheven belasting tegen een nominaal tarief van meer dan 0%;

d. een naar het inkomen geheven belasting:

een naar het inkomen geheven belasting tegen een nominaal tarief van meer dan 0%.

Toelichting

Het amendement regelt dat voor toepassing van de in het wetsvoorstel opgenomen artikelen 8bb tot en met 8bd en 35 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 een naar de winst of het inkomen geheven belasting tegen een nominaal tarief van 0% niet kwalificeert als een naar de winst of het inkomen geheven belasting.

Het budgettaire effect van dit amendement is verwaarloosbaar.

Maatoug Nijboer Gündoğan Azarkan


Amendement van het lid Maatoug c.s. over het niet kwalificeren van een nultarief als een naar winst of inkomen geheven belasting

2021-11-09
Dossier: 35933
Indiener(s): Henk Nijboer (PvdA), Nilüfer Gündoğan (Volt), Farid Azarkan (DENK), Senna Maatoug (GL)
Onderwerpen: belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35933-8.html