Stemming

Amendement van het lid Nijboer over dekking voor de lerarenbeurs

59,3 %
40,7 %


SGP

SP

CDA

DENK

JA21

Fractie Den Haan

Volt

BIJ1

PvdA

CU

BBB

Groep Van Haga

FVD

D66

VVD

GL

PVV

PvdD


Nr. 3 AMENDEMENT VAN HET LID NIJBOER

Ontvangen 6 juli 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 17.100 (x € 1.000).

Toelichting

De gelden die voor de uitvoeringskosten van de Baangerelateerde Investeringskorting werden toegekend aan het RVO worden met dit amendement overgeheveld naar de OCW begroting ten behoeve van de lerarenbeurs.

Nijboer


Amendement van het lid Nijboer over dekking voor de lerarenbeurs

2021-07-06
Dossier: 35850-XIII
Indiener(s): Henk Nijboer (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35850-XIII-3.html