Stemming

Amendement van de leden Kwint en Westerveld over de lerarenbeurs

47,3 %
52,7 %


PvdA

FVD

DENK

BBB

D66

JA21

SP

GL

CU

SGP

Fractie Den Haan

PvdD

BIJ1

PVV

Groep Van Haga

CDA

VVD

Volt


Nr. 6 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KWINT EN WESTERVELD

Ontvangen 6 juli 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 09 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 12.000 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement beogen de indieners de politieke impasse die ontstaan is na de eerdere korting op de lerarenbeurs te doorbreken. Waar het belang van professionalisering van docenten breed gedeeld wordt, heeft een politieke ingreep ertoe geleid dat voor het tweede jaar op rij vele docenten zagen dat hun aanvraag voor de Lerarenbeurs werd afgewezen, omdat het budget op was. Door dit amendement laten Kamer en Kabinet zien de afgewezen beurzen van dit jaar alsnog toe te kennen, zodat docenten kunnen starten met hun opleidingen. Zeker nu van groot belang, vanwege de onderwijsachterstanden van leerlingen door de coronacrisis.

De indieners stellen voor om eenmalig 12 miljoen euro uit de middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs te gebruiken als dekking voor dit amendement. Hiermee maken we het mogelijk om alsnog de lerarenbeurzen toe te kennen en professionalisering van leraren aan te moedigen en te bevorderen.

Kwint Westerveld


Amendement van de leden Kwint en Westerveld over de lerarenbeurs

2021-07-06
Dossier: 35850-VIII
Indiener(s): Peter Kwint (SP), Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35850-VIII-6.html