Stemming

Amendement van het lid Omtzigt over het aanpassen van het bedrag van € 130 miljoen en het schrappen van de passage over dat € 400 miljoen cumulatief moet zijn gerealiseerd

48,7 %
51,3 %


BIJ1

Groep Van Haga

Volt

SGP

DENK

BBB

PvdD

PvdA

PVV

SP

FVD

CU

Fractie Den Haan

D66

CDA

VVD

JA21

Omtzigt

GL


Nr. 23 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT

Ontvangen 25 oktober 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt het voorgestelde artikel 13a, tweede lid, als volgt gewijzigd:

1. In de eerste zin vervalt «zowel» en wordt «€ 130 miljoen als cumulatief ten minste € 400 miljoen over de periode 2022 tot en met 2025» vervangen door «€ 100 miljoen».

2. n de tweede zin wordt «beide in de vorige volzin genoemde bedragen nog niet behaald zijn» vervangen door «het in de vorige volzin genoemde bedrag nog niet behaald is», wordt «beide bedragen» vervangen door «het bedrag» en wordt «die bedragen» vervangen door «dat bedrag».

Toelichting

Dit amendement regelt dat het bedrag van € 130 miljoen in het voorgestelde artikel 13a, tweede lid, wordt aangepast in € 100 miljoen en dat de zinsnede over dat de opbrengsten van ten minste € 400 miljoen cumulatief zijn gerealiseerd, wordt geschrapt.

Het op zich belachelijke voorstel is om € 100 miljoen ICT intensiveringen bij het UWV, SVB en het bureau keteninformatie te financieren uit een verlaging van de kinderbijslag. De kinderbijslag is de meest eenvoudige regeling en relatief fraude-ongevoelig. De uitvoeringskosten zijn laag en de bedragen zijn een stuk lager dan in Duitsland of Vlaanderen. Maar als de regering dit wil doen, dan dient zij in dit wetsvoorstel niet stiekem overdekking te stoppen en dan moet de bezuiniging maximaal € 100 miljoen bedragen. Daarin voorziet dit amendement.

Het artikel dient zo uitgelegd te worden dat er de laatste keer precies zo gedeeltelijk geïndexeerd wordt, dat de totale bezuiniging precies € 100 miljoen bedraagt. Hoogstwaarschijnlijk betekent dat dat in totaal 2,8% niet geïndexeerd zal worden. Als de inflatie dan per half jaar 1,4% en 1,7% bedraagt dan wordt er de eerste keer niet geïndexeerd en de tweede keer 0,3% geïndexeerd.

Omtzigt


Amendement van het lid Omtzigt over het aanpassen van het bedrag van € 130 miljoen en het schrappen van de passage over dat € 400 miljoen cumulatief moet zijn gerealiseerd

2021-10-26
Dossier: 35845
Indiener(s): Pieter Omtzigt
Onderwerpen: gezin en kinderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35845-23.html