Stemming

Motie van het lid Omtzigt c.s. over in alle publicaties van de Nederlandse regering alleen de relatieve-armoededefinitie gebruiken

46,7 %
53,3 %


DENK

Fractie Den Haan

BIJ1

CDA

FVD

Groep Van Haga

CU

JA21

PvdD

PVV

SGP

Omtzigt

Volt

VVD

D66

BBB

GL

PvdA

SP


Nr. 18 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Voorgesteld 13 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland vele armoededefinities door elkaar gebruikt;

constaterende dat de cijfers een vertekend beeld geven;

verzoekt de regering alleen de relatievearmoededefinitie die al onze omliggende landen gebruiken, te gebruiken in alle publicaties van de Nederlandse regering en haar instellingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Van der Plas

Pouw-Verweij

Stoffer

Van Baarle

Kwint

Teunissen

Gündoğan

Simons


Motie van het lid Omtzigt c.s. over in alle publicaties van de Nederlandse regering alleen de relatieve-armoededefinitie gebruiken

2021-10-13
Dossier: 35845
Indiener(s): Peter Kwint , Nicki Pouw-Verweij (JA21), Caroline van der Plas (BBB), Sylvana Simons (BIJ1), Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt), Stephan van Baarle (DENK), Christine Teunissen (PvdD), Nilüfer Gündoğan (Volt), Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: gezin en kinderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35845-18.html