Stemming

Motie van het lid Omtzigt c.s. over in alle publicaties van de Nederlandse regering alleen de relatieve-armoededefinitie gebruiken

46,7 %
53,3 %


PvdD

JA21

VVD

Fractie Den Haan

BBB

Volt

DENK

D66

SP

Omtzigt

Groep Van Haga

FVD

PvdA

CU

SGP

CDA

GL

BIJ1

PVV


Nr. 18 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Voorgesteld 13 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland vele armoededefinities door elkaar gebruikt;

constaterende dat de cijfers een vertekend beeld geven;

verzoekt de regering alleen de relatievearmoededefinitie die al onze omliggende landen gebruiken, te gebruiken in alle publicaties van de Nederlandse regering en haar instellingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Van der Plas

Pouw-Verweij

Stoffer

Van Baarle

Kwint

Teunissen

Gündoğan

Simons


Motie van het lid Omtzigt c.s. over in alle publicaties van de Nederlandse regering alleen de relatieve-armoededefinitie gebruiken

2021-10-13
Dossier: 35845
Indiener(s): Christine Teunissen (PvdD), Sylvana Simons (BIJ1), Nicki Pouw-Verweij (JA21), Nilüfer Gündoğan (Volt), Chris Stoffer (SGP), Stephan van Baarle (DENK), Caroline van der Plas (BBB), Pieter Omtzigt , Peter Kwint (SP)
Onderwerpen: gezin en kinderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35845-18.html