Stemming

Motie van het lid Omtzigt c.s. over een commissie instellen die de normen voor het bestaansminimum vastlegt

96,7 %
3,3 %


CU

SP

BBB

FVD

Groep Van Haga

PVV

Volt

VVD

PvdD

BIJ1

Fractie Den Haan

Omtzigt

CDA

JA21

SGP

GL

DENK

D66

PvdA


Nr. 17 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Voorgesteld 13 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er geen heldere definities zijn van het bestaansminimum;

van mening dat het van groot belang is voor bestaanszekerheid en voor armoedebestrijding om te bepalen wat het bestaansminimum is voor verschillende groepen mensen (alleenstaanden, gezinnen met en zonder kinderen, studenten, mensen die opgenomen zijn in een Wlz-instelling), om daar vervolgens het beleid op te baseren;

verzoekt de regering samen met het Nibud een commissie in te stellen die normen voor het bestaansminimum – inclusief sociale participatie – vastlegt, inclusief welke toegankelijkheid tot welke voorziening daarvoor nodig is (zoals aanwezigheid van een betaalbare woning of reiskostenvergoeding woon-werkverkeer).

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Gijs van Dijk

Van der Plas

Pouw-Verweij

Stoffer

Van Baarle

Kwint

Maatoug

Teunissen

Gündoğan

Simons


Motie van het lid Omtzigt c.s. over een commissie instellen die de normen voor het bestaansminimum vastlegt

2021-10-13
Dossier: 35845
Indiener(s): Chris Stoffer (SGP), Gijs van Dijk (PvdA), Pieter Omtzigt , Sylvana Simons (BIJ1), Nilüfer Gündoğan (Volt), Senna Maatoug (GL), Stephan van Baarle (DENK), Caroline van der Plas (BBB), Peter Kwint (SP), Christine Teunissen (PvdD), Nicki Pouw-Verweij (JA21)
Onderwerpen: gezin en kinderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35845-17.html