Stemming

Motie van het lid Van Baarle over het effect op kinderarmoede en lage inkomens monitoren

100,0 %
0,0 %


Groep Van Haga

D66

SGP

VVD

SP

CU

GL

Fractie Den Haan

PvdA

PVV

BBB

FVD

BIJ1

PvdD

DENK

JA21

CDA

Omtzigt

Volt


Nr. 15 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE

Voorgesteld 13 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een op de tien kinderen in Nederland in armoede leeft;

overwegende dat uit de nota naar aanleiding van het verslag blijkt dat het niet-indexeren van de kinderbijslag in 2022, 2023 en deels in 2024 het grootste negatieve inkomenseffect veroorzaakt voor gezinnen in de bijstand of gezinnen met een laag inkomen;

overwegende dat de regering aangeeft dat er geen informatie is over het effect van niet of gedeeltelijk indexeren van de kinderbijslag in de periode 2022–2024 op het aantal gezinnen met kinderen met risico op armoede;

verzoekt de regering om het daadwerkelijke effect van de maatregelen in het wetsvoorstel op kinderarmoede en lage inkomens te monitoren, en hierover te rapporteren aan de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Baarle


Motie van het lid Van Baarle over het effect op kinderarmoede en lage inkomens monitoren

2021-10-13
Dossier: 35845
Indiener(s): Stephan van Baarle (DENK)
Onderwerpen: gezin en kinderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35845-15.html